contoh kasih sayang allah kepada manusia

contoh kasih sayang allah kepada manusia…

 

jawab:

Berikut ini adalah contoh 8 kasih sayang Allah kepada Manusia yaitu:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan kesehatan kepada kita.
Allah memberikan rezeki kepada kita.
Allah selalu membuka pintu ampunan bagi setiap orang.
Allah menghindarkan kita dari bahaya.
Allah telah memberikan oksigen kepada seluruh makhluk dengan cuma-cuma.
Allah menjanjikan pahala bagi setiap orang yang beramal.
Allah tidak langsung mencatat niat dosa manusia.
Allah langsung mencatat pahala amal walaupun hanya sebatas niat.

 

TRENDING:  pada intinya proposal usaha berisi tentang
/* */